Blog > Komentarze do wpisu
Reurbanizacja Skaryszewa w XIX w. a Praga i kolej
Zbierając różne materiały z internetu, nawet tylko z fejsbuka można w końcu dojść do ważnych wniosków. Tym razem można porównać dwa dziewiętnastowieczne plany Pragi. Widać na nich projektowanie i realizację linii kolejowych: petersburskiej i terespolskiej. Widać też reurbanizację Skaryszewa po zniszczeniach napoleońskich i wieloletnim porzuceniu. Widoczny zarys nowych okopów Lubomirskiego pokazuje zasięg ówczesnego miasta, w tym „rozszerzonego Skaryszewa”. Możemy ten zarys łatwo zlokalizować, bo przecież mamy rogatki grochowskie (tu jako moskiewskie) i zarysy ulic takich jak Lubelska.

Na pierwszym planie widać, że Skaryszew do linii ulicy Szerokiej (Jagiellońska!) jest po prostu pusty, ale też silnie podmyty. Pół jego terenu po prostu nie istnieje. Mosteczek ulicy Kępnej (była ona w innym miejscu niż obecnie!) prowadzi na Saską Kępę. Ulica Sprzeczna to dzisiejsza ulica Marcinkowskiego, a wzdłuż dzisiejszej ulicy Sprzecznej jest napis: waga miejska. Jak pisałem to prawdopodobnie ślad po pierwotnych okopach Lubomirskiego.

Na planie widać pierwotny projekt kolei petersburskiej (miała dochodzić w rejon rogatek petersburskich!) wskazany zieloną strzałką, którą ktoś dorysował. Czerwona linia – wskazana filetową strzałką - pokazuje jednak przebieg później realizowany. Widać chęć wprowadzenia jej na most (Kierbedzia był budowany jako kolejowy!) i do miasta – do styku z koleją Wiedeńską. Tu widać jak kolej przecinać miała, nie tak dawno zbudowane okopy. Nie ma jeszcze nic o kolei terespolskiej. Nie ma tu nic też o Skaryszewie: to jest cyrkuł Praga i już.

 Praga 1856

Plan Pragi z 1856 r.: żadnego wspomnienia o Skaryszewie.

 Na drugim planie widzimy już obie koleje zrealizowane. Widać, że kolej na most nie została skierowana. Później połączono ją z Wiedeńską linią obwodową: obwodnicą „carską”, o której modernizacji dopiero pisałem, czyli przez rejon rogatek petersburskich!!!!. Kolej terespolska została zbudowana w 1866 r., czyli plan pochodzi z okresu późniejszego. Mostka na Saską kępę nie ma, ale za to jest cmentarz kamionkowski oraz synagoga.

Cyrkuł Praga ma tylko swój numer – XII. Okopy zostały przecięte w dwóch miejscach i utraciły swoje znaczenie. Na Skaryszewie postępuje reurbanizacja. Jest już Plac Koński.

 Praga Plac Koński

Plan Pragi po wybudowaniu obu kolei: żadnego wspomnienia o Skaryszewie.

 Jak więc widać – zdemolowanie Skaryszewa i długotrwałe jego porzucenie, a także posługiwanie się głównie numerami i nazwami cyrkułów, spowodowały zanik nazwy Skaryszew. Mamy okazję przywrócić tę nazwę na swoje miejsce. Zalewanie tej dzielnicy względnie nową nazwą Port Praski (nowy port wcześniej) jest zupełnie niestosowne.

RAFAŁ WODZICKI, ekspert eksploatacjiponiedziałek, 18 marca 2019, aph521

Polecane wpisy

Komentarze
2019/03/23 08:20:00
Okazuje się, że blox.pl zamykają w kwietniu, w związku z czym trzeba się przenieść.
(C) Wszystkie prawa zastrzeżone. Katalog-blogow.pl