Blog > Komentarze do wpisu
Pismo Zarządu Dróg Miejskich w sprawie nazw
Otrzymałem pismo z Zarządu Dróg Miejskich z 1 lipca 2010 r., które upowszechniam, gdyż dotyczy wszystkich, którzy ze mną współpracują. Ponieważ jest to zakres obu moich blogów, umieszczam je na nich. W piśmie można znaleźć elementy zrozumienia problemu, z czego należy się cieszyć, niemniej tłustym drukiem wstawiłem w nie swoje komentarze. Dziękuję ZDM za tę odpowiedź w imieniu wszystkich i twierdzę, że nie trzeba do tych zmian zbędnych większych kosztów, tym bardziej, że nie jest to rzecz natychmiastowa.

 

 

Odpowiadając na pismo z dnia 04.06.10 skierowane do pani Prezydent m. st. Warszawy dot. „… problemów nazewniczych…” – uprzejmie informuję, że nazewnictwo obszarów stosowane w oznakowaniach Miejskiego Systemu Informacji w żaden sposób nie jest przypadkowe.

Przypadkowe nie jest, ale jest oparte na błędnych założeniach. Rzeczywiście, jeśli Praga Pd. nie jest Grochowem i nie rozumie się, że Gocławek jest nazwą niższego poziomu niż Grochów, trudno znaleźć coś właściwą nazwę dla Grochowa wschodniego. Choć np. rady osiedlowe mają wszystkie słowo Grochów w sobie. (rwW chwili tworzenia MSI – tj. W roku 1996 – władze dzielnic oraz właściwe rady dzielnic były wszechstronnie konsultowane zarówno kwestiach poprawności nazewnictwa, jak też właściwości określanych dla poszczególnych obszarów granic.

Konsultacje władz dzielnic mogą pełnić tylko rolę pomocniczą. Jest to rzecz nie podlegająca prostemu głosowaniu. Przestrzegają przed tym liczne książki z zakresu tworzenia i eksploatacji systemów. Jest to rzecz fachowa, a urzędy reprezentują często złe nawyki, jakie narosły…(rw)


Jak zapewne Panu wiadomo – MSI utworzony został pierwotnie na terenie byłe gminy Warszawa-Centrum, a po reorganizacji struktur miasta – poszczególne (poza gminą Centrum) dzielnice oraz ich rady uściśliły zarówno nazewnictwo jak też granice obszarów.

Wiadomo.(rw)Faktycznie nie zawsze udawało się, aby obszary historyczne ścisłe pokrywały się z tymi ustalonymi dla potrzeb MSI.

Nie udało się z powodu błędnych założeń.(rw)Miejskie System Informacji jest w tym zakresie formą pewnego kompromisu, w którym poza względami czysto historycznymi i tradycjami uwzględnione musiały być uwarunkowania: komunikacyjne, urbanistyczne oraz zachowana pewna relatywność (czyt. porównywalność obszarów do zabudowy) między poszczególnymi obszarami.

Nie jest to kompromis tylko naciąganie z powodu błędnych założeń. (rw)


Gdyby ww. warunków uwarunkowań nie uwzględniać – nie byłoby realne utworzenie systemu spójnego.

Byłoby realne: ja nie mam problemu z określeniem jak ma on wyglądać. I nikt by się o to nie kłócił. Ze względów wymienionych wyżej. (rw)

Powyższe wyjaśnienia zapewne mie wyczerpują ani pana zasadniczych wątpliwości ani też całości problematyki – mają na celu jedynie przybliżenie motywów, którymi kierowali się animatorzy MSI nadający nazwy obszarom.

Rozumiem, że jest to zapowiedź doprowadzenia do sensownego porządku. (rw)

Serdecznie dziękuję za bardzo precyzyjne zainteresowanie się problemami nazewnictwa miejskiego, informując przy tym, iż ewentualna przyszła generalna rewizja dotycząca nazewnictwa obszarów w Warszawie pociągnęłaby za sobą wydatki rzędu co najmniej wielu milionów złotych.
(-) zastępca dyrektora Michał Trzciński


Nie sądzę, aby koszty zmian były milionowe. Już było obalone takie twierdzenie w podobnych sprawach. Ja nie tworzę kosztów (ani jako ekspert eksploatacji, ani jako podatnik nie jestem zainteresowany kosztami innymi niż uzasadnione), które przy prawidłowym postępowaniu mogą być znacznie obniżone.

Podstawą zmian musi być zmiana nazwy administracyjnej Praga Południe na Grochów. Uzasadnienie jest na grochowniepragapd.blox.pl. Wtedy inaczej wygląda sprawa nazw obszarów MSI. Wystarczy tylko zmienić Gocławek na Grochów Wschodni: Grochów + Witolin (d. Grochów VIII) + Gocławek, a Grochów na Grochów Środkowy (co oznaczałoby zarówno środek dzielnicy administracyjnej), albo Zachodni. I tyle byłoby tych zmian. W obszarze Grochów Środkowy wystarczy na tabliczkach dokleić słowo Środkowy, a w Gocławku nakleić nazwę Grochów Wschodni na istniejących tabliczkach technologie dzisiaj są. Nazwy Witolin i Gocławek są nazwami niższego rzędu i niekoniecznie należy tworzyć obszary je wyodrębniające, choć prawdopodobnie ze względu na podobieństwo nazwy Gocławek do Gocław, powinien być jednak wyodrębniony Gocławek (od linii ulic Rodziewiczówny, Kwatery Głównej, czyli tarsy Olszynki Grochowskiej). Wtedy konieczne byłoby zweryfikowanie granicy między Grochowem Środkowym (Zachodnim) i Wschodnim np. wzdłuż linii Białowieska, karczewska, Wspólna Droga.
Pozostałe obszary mają nazwy dobre i tak ma pozostać. Wyodrębnione są ważne historycznie obszary Olszynka Grochowska ( Olszynka grochowska + Kozia Górka Grochowska + Emilianów) oraz Kamionek, Saska Kępa, Gocław. Ułatwia to zrozumienie.
Zmiany poza naszą dzielnicą Grochów-nie-Praga-Pd. polecamy uwadze fachowców, którzy widzą ich potrzebę (jest kilka błędów). (rw)


Rafał Wodzicki

wtorek, 17 sierpnia 2010, aph521

Polecane wpisy

(C) Wszystkie prawa zastrzeżone. Katalog-blogow.pl